2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2022. szeptember 27. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. szeptember 27. (kedd) 14:00 órától testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13. - Önkormányzat hivatalos helyisége

Meghívó>>Napirend előtt:

Polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, a képviselő-testület által és a polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >> 


Napirendi pontok:

1. A településkép védelméről szóló 18/2017. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >> 

2. A szociális célú tűzifa juttatásról szóló 10/2020. (XI.10.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >> 

3. A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok előzetes véleményezése
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >> 

4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évre
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >> 

5. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak véleményezéséről, kedvezmények biztosításáról.
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >> 

6. Mindszentkálla Község Önkormányzata (Ellátásért felelős) tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő átruházásáról (75. számú szennyvíz víziközmű rendszer)
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >> 

7. Mindszentkálla Község Önkormányzata (Ellátásért felelős) tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő átruházásáról (30. számú ivóvíz víziközmű rendszer)
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >> 

8. Felnőtt / gyermek háziorvosi tevékenységre kötött megbízási szerződés módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >> 

9. Káli-Medence Idősek Otthona vezetőjének tájékoztatása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >> 


Mindszentkálla, 2022. 09. 22.

Tisztelettel:

Csombó Zoltán
polgármester