2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Önkormányzatának 2023. évi hírei, információi

HIRDETMÉNY

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatom Önöket a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal év végi munkarendjéről.

·     A kihelyezett ügyfélfogadások 2023. december 21. napjától elmaradnak.

·    2023. december 21-én, 27-én, 28-án, 29-én a Révfülöpi Kirendeltség zárva tart.

·    2023. december 22., 2024. január 2. napján a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal székhelye és a Révfülöpi Kirendeltsége zárva tart.

·    2023. december 27. és 29. között a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal a székhelyén, kizárólag ügyeleti rendszerben 8-12 óráig tart nyitva.

Sürgős anyakönyvi ügyekben 2023. december 22-én pénteken telefonon ügyeletet biztosítunk 12,00 óráig a székhely bejáratnál elhelyezett telefonszámon.

2024. január 3-ától (szerda) a korábbiaknak megfelelő ügyfélfogadási rendben várjuk Önöket.

Minden kedves ügyfelünknek ezúton kívánok a Közös Hivatal dolgozói nevében Békés Ünnepeket, és Boldog Új Esztendőt!

Kővágóörs, 2023. december 15.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

Mindszentkálla, 2023. 12. 18.


MEGHÍVÓ

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. november 30-án (csütörtökön) 16:00 órától közmeghallgatást tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Képviselő-testületi közmeghallgatás 2023. november 30.  | előterjesztés 

Mindszentkálla, 2023. 11. 21.


HIRDETMÉNY

Mindszentkálla község területén készülő tervekről

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti teljes eljárás véleményezési szakaszát Mindszentkálla területén készülő településtervre vonatkozóan.

A tervekkel kapcsolatban Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (VII. 28.) számú   ún. Partnerségi Rendelete 3. § szerinti Partnerek a véleményezési szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak. (A Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.mindszentkalla.hu honlapon.)

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Mindszentkálla község lakossága és a mindszentkállai ingatlantulajdonosok; a település területén működő vallási közösségek; valamint az Önkormányzat polgármesteréhez írásbeli kérelemmel bejelentkező, a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; valamint a polgármesterhez bejelentkező, a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek.

Az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:

Időpontja: 2023. november 30. 17 00 óra

Helyszín: Faluház (8282 Mindszentkálla, Petőfi u. 13.) 

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, és az azt követő 8 napon belül, azaz 2023. december 8-ig kizárólag a készülő településtervvel kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

Tisztelettel várjuk a partnerek véleményét és részvételét!

Csombó Zoltán

polgármester 

Mellékletek

Mindszentkálla, 2023. 11. 21.


Tájékoztatás mezőgazdasági összeírásról

Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az Önök településén (MINDSZENTKÁLLA, SALFÖLD, SZENTBÉKKÁLLA) rendszeres mezőgazdasági összeírást hajt végre „Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2023” elnevezéssel. Az adatfelvétel Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma 2219.

A minta a tízévenkénti Agrárcenzus, illetve a két cenzus között 3-4 évente megtartott gazdaságszerkezeti összeírást követően rotálódik, ennek megfelelően 2023-2025 között új mintával dolgozunk.
Kérem szíves támogatását a lakosság megfelelő tájékoztatásában, az összeírás sikeres lebonyolítása érdekében.

Jelen tájékoztatóval egyidejűleg csatoltan megküldjük az összeírással kapcsolatos tudnivalókat tartalmazó plakátot, amelynek közzététele révén a széles körű tájékoztatás biztosítható.

Az adatfelvétel célja, hogy naprakész információkkal szolgáljon a hazai és a nemzetközi döntéshozók, a gazdálkodók számára, továbbá az uniós adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges információkat biztosítsa, amihez az adatszolgáltatók részvételükkel és a pontos adatszolgáltatással nagyban hozzájárulnak. A felvétel nem teljes körű, a minta kiválasztása matematikai-statisztikai módszerrel történt, a válaszadás azonban az adatfelvételre kijelöltek számára kötelező. Az adatszolgáltatói terhek mérséklése érdekében a 2020. évi Agrárcenzust követően a hivatal nagymértékben csökkentette az adatszolgáltatók számát és a kérdőív terjedelmét is, amit az adminisztratív adatforrások (pl. Magyar Államkincstár, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara) információinak átvétele, illetve a kérdőíven előnyomtatva szereplő adminisztratív azonosítók ellenőrzése tesz lehetővé.

Valamennyi adatszolgáltatónak biztosítjuk az online önkitöltési lehetőséget 2023. november 15. és 23. között, amely időszak alatt a számukra legalkalmasabb időpontban teljesíthetik adatszolgáltatási kötelezettségüket. Erről e-mailben vagy postai úton küldünk névre szóló tájékoztatást. A kérdőívet november 23-ig kitöltők között egy 100 000 forint értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki. Az önkitöltés lehetőségével nem élőket összeírók keresik fel személyesen 2023. november 24. és december 15. között.

Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) alkalmazásában álló összeírók végzik, akik fényképes igazolványukat az adatfelvétel megkezdése előtt kötelesek felmutatni. A felvétel elektronikusan, a KSH által biztosított tableteken történik. Az összeírók nem a teljes települést, kizárólag csak a konkrét, címlistán szereplő címeket keresik fel.
A korábbi gyakorlatnak megfelelően ennél az összeírásnál is szorgalmazzuk az internetes kitöltés alkalmazását, ami az adatszolgáltatás gyors és kényelmes módja, továbbá a személyes kikérdezés mellett lehetővé tesszük a telefonos kikérdezést is az összeírók számára.

A felvétel során nyert információkat kizárólag statisztikai célra használjuk fel, azokat más szervek, személyek részére nem adjuk ki, az eredményeket pedig összesítve közöljük a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az Európai Unió 2016/679. sz. Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően.
Az aktuális felvétel részleteiről és a gazdaságszerkezeti összeírás előzetes adatairól a KSH mezőgazdasági összeírások aloldala nyújt további tájékoztatást.
Ha a felvétellel kapcsolatos kérdése van, kérem, hívja ingyenesen hívható 80/200-766-os számunkat, amelyen (a 2-es gomb, majd a 2219-es OSAP szám megadását követően) készséggel adunk további tájékoztatást.

Együttműködését, támogatását köszönöm!

Üdvözlettel:

Gagna Noémi
főosztályvezető

Mindszentkálla, 2023. 11. 20.


HIRDETMÉNY

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések vonatkozásában az eb összeírásra 2023. november 2. napjától 2023. november 30. napjáig terjedő időszakban kerül sor.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a szükséges adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Fentiekre tekintettel az ebek összeírása az ebtulajdonosok/ebtartók bevallása alapján történik. Az „Adatlap ebek összeírásához” elnevezésű nyomtatvány beszerzése az eb tartójának, tulajdonosának a kötelessége.

Bővebb tájékoztató

Adatlap ebek összeírásához

Mindszentkálla, 2023. 10. 27.


Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíj Pályázat

Mindszentkálla Község Önkormányzata kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj "A" és "B" típusú pályázatát.

Bursa pályázati kiírás

Bursa Szabályzat

Bursa A pályázat

Bursa B pályázat

Mindszentkálla, 2023. 09. 29.


HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és a Révfülöpi Kirendeltsége

2023. október 5-én (csütörtök)

zárva tart.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

Mindszentkálla, 2023. 09. 29.


Védőkörzet elrendelése

Védőkörzet elrendelése mézelő méhez nyúlós költésrothadása feltőző betegsége miatt.

Bővebb tájékoztató

Mindszentkálla, 2023. 09. 29.


Balaton-felvidéki Borvidék Hegyközsége

Balaton-felvidéki Borvidék Hegyközsége elérhetőségei

Székhely: 8312 Balatonederics Kossuth Lajos u. 72/A

Email: bederics@t-online.hu

Webcím: www.balatonfelvideki.hu

Fogadóóra ideje:

Hétfő 9:00-12:00 Balatonederics és 13:00-16:00 8317 Lesencefalu, Kossuth L. u. 46.
Kedd 8:00-10:00 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. és 12:00-14:00 8330 Sümeg, Deák F. u. 8. és 8:30-15:30 Balatonederics
Szerda 8:30-15:30 Balatonederics
Csütörtök 9:00-12:00 Balatonederics
Péntek 9:00-12:00 Balatonederics

Fogadóóra helye: Kérjük, hogy egyeztessen a hegybíróval.

Munkatársak

Hegybíró: Némethné Kopházi Valéria
Telefon: 06-70-489-8725
E-mail: kophazi.valeria@hnt.hu

Falugazdász:

Tapolca - TISZ iroda
8300 Tapolca, Deák Ferenc utca 11.

Tóth Krisztina
+36 70 709 0649

Kocsis Roland
+36 70 477 9738

Hétfő: 08:00 - 16:00
Kedd: 08:00 - 16:00
Szerda: 08:00 - 16:00
Csütörtök: 08:00 - 12:00
Péntek: zárva

Mindszentkálla, 2023. 09. 15.


TÁJÉKOZTATÓ ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL

Tájékoztatom a szülőket, hogy iskolakezdésre, óvodakezdésre tekintettel, települési támogatásra van lehetőség a tájékoztatóban foglaltak szerint.

A kérelmet az arra rendszeresített nyomtatványon, postai úton, vagy személyesen lehet benyújtani.

Bővebb tájékoztató

Kérelem települési támogatás megállapítására (iskolakezdésre tekintettel)

Mindszentkálla, 2023. 08. 09.


Védekezési felhívás

Védekezési felhívás a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget terjesztő szőlőkabóca ellen.

Bővebb tájékoztató

Mindszentkálla, 2023. 08. 08.


III. fokú hőségriasztás

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatal (továbbiakban: Járási Hivatal) népegészségügyi feladatkörében eljárva - hivatkozva az Országos Meteorológiai Szolgálat előjelzési adataira, valamint figyelembe véve a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását - tájékoztatja, hogy az Országos Tisztifőorvos az ország egész területére vonatkozóan

2023. július 15-én (szombat) 00.00 órától 2023. július 19-én (szerda) 24.00 óráig III. fokú hőségriasztást adott ki.

Mindszentkálla, 2023. 07. 17.


Mindszentkálla, 2023. 06. 01.


Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása

A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ a Kormány által 2015. évben meghirdetett "Földet a gazdáknak!" program folytatásaként nyilvános árverés keretében ismét értékesíti a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó 10 hektár térmértéket meghaladó földrészleteket.

Az árverések időpontjáról és helyszínéről a hirdetmények adnak pontos tájékoztatást: https://nfk.gov.hu/arveresek

Mindszentkálla, 2023. 05. 23.


 

Mindszentkálla, 2023. 05. 16.


TÁJÉKOZTATÓ

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tapolcai Járási Hivatal illetékességi területén 2023. április 24-én (hétfőn) mobilizált ügyfélszolgálat működik.

A KAB-BUSZ ügyintézői a fenti napon:

Kővágóörs, Petőfi u. 2. - Önkormányzati Hivatal - szám alatt 09:00 - 11:30 óra között

várják az ügyfeleket a szokásos okmányirodai (személyi igazolvány, lakcím, jogosítvány, útlevél, gépjármű, ügyfélkapu, diákigazolvány), valamint kormányablakban indítható ügyekben.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a KAB-BUSZ-ban a díjak, illetékek kiegyenlítésére csak bankkártyával van lehetőség.

Mindszentkálla, 2023. 04. 17.


Tájékoztató

Szarvamarha állományok TBC és brucella vizsgálati időpontja.

Bővebb tájékoztató

Mindszentkálla, 2023. 04. 03.


Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Mindszentkálla településen a hivatal elnöke által 2023-ra engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők:

Mindszentkálla 1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei – havi rendszerességű

A lakosság és a polgármesteri hivatal munkatársai részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között,
pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-766-os (3-as mellék) telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu e-mail
címen adunk további tájékoztatást.

Bővebb tájékoztató

Mindszentkálla, 2023. 02. 23.


IN MEMORIAM

Mindszentkálla, 2023. 01. 31.


Online csalás megelőzése

Az online csalások megelőzése érdekében a Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési felhívást tett közzé.

Mindszentkálla, 2023. 01. 31.


TÁJÉKOZTATÁS

Ezúton tájékoztatom tisztelt ügyfeleinket, hogy az energiaárak jelentős emelkedése okán 2023. január 1- február 28. közötti időtartamban péntekenként a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal zárva tart, ezeken a napokon a hivatali dolgozók otthoni munkavégzéssel látják el feladataikat.

Fentiek alapján a 2023. január 1-február 28. közötti időtartamban a pénteki napokon ügyfélfogadás sem a Hivatal székhelyén, sem a Révfülöpi Kirendeltségen nem lesz, és a Hivatal telefonon történő elérése sem biztosított.
Kérem, hogy a helyzetre való tekintettel legyenek szívesek az egyéb napokon biztosított ügyfélfogadási időpontokat igénybe venni!
Megértésüket köszönve!

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző
s.k.

Mindszentkálla, 2023. 01. 11.