2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Önkormányzatának 2024. évi hírei, információi

Védekezési felhívás

Védekezési felhívás a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget terjesztő szőlőkabóca ellen.

Bővebb tájékoztató

Mindszentkálla, 2024. 05. 28.


KÖZLEMÉNY

Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Tisztelt Érdeklődők!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a 2024. április 24-én a készülő rendezési tervvel kapcsolatban megtartott lakossági fórumon elhangzott információtól - miszerint a soron következő testületi ülésén dönt a Képviselő-testület a beérkezett lakossági és államigazgatási szervek véleményéről – eltérően a döntés meghozatalára, e napirend tárgyalására várhatóan később kerül sor tekintettel arra, hogy e második lakossági fórumot követően érkezett jelzések egy része további egyeztetéseket igényel, melyek lezárása a következő munkaterv szerinti ülés időpontjáig nem várható.

Fentiekre tekintettel szíves türelmüket kérem.

Tisztelettel:

Csombó Zoltán
polgármester

Mindszentkálla, 2024. 05. 17.


HIRDETMÉNY

Mindszentkálla község területén készülő tervekről.

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti teljes eljárás véleményezési szakaszát Mindszentkálla területén készülő településtervre vonatkozóan.

Az Önkormányzat az átdolgozott településterv bemutatására ismételt lakossági fórumot szervez:

Időpontja: 2024. április 24. 9:00 óra
Helyszín: Faluház (8282 Mindszentkálla, Petőfi u. 13.)

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, és az azt követő 8 napon belül, azaz 2024. május 2-ig kizárólag a készülő településtervvel kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben

Bővebb tájékoztató

Bővebb tájékoztató

Bővebb tájékoztató

Bővebb tájékoztató

Mindszentkálla, 2024. 04. 17.


Községi zárlat feloldása

Védőkörzet mézelő méhez nyúlós költésrothadása feltőző betegsége miatti zárlat, 2024. március 25-én feloldásra került.

Bővebb tájékoztató

Mindszentkálla, 2024. 03. 25.