2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2024. május 28. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. május 28. (kedd) 14:00 órától testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13. - Önkormányzat hivatalos helyisége

Meghívó>>


Napirend előtt:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, a képviselő-testület által és a polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  


Napirendi pontok:

1. Közrendvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >> 

2. Mindszentkálla Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >> 

3. Önkormányzati ingatlanok értékesítésének megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >> 

4. Promontor Consult Kft. vételi szándékának megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >> 

5. Jelentés az Önkormányzatot érintő 2023. évi ellenőrzésekről
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >> 

6. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >> 

7. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2023. évi átfogó értékelése
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >> 

8. Információs táblák kihelyezésére érkezett kérelem megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >> 

9. Helyi választási bizottság póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >> 

10. Falugondnok beszámolója 2023. évről
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >> 

11. Beszámoló az Önkormányzat részvételével működő társulások 2023. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >> 

12. 2023. évi rendezvények elszámolása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >> 

13. Mindszentkálla településnév használatának engedélyezése iránti kérelem
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >> 


Zárt ülésen:

Promontor Consult Kft. kérelme


Mindszentkálla, 2024. 05. 23.

Tisztelettel:

Csombó Zoltán
polgármester