2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2024. március 21. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. március 21. (csütörtök) 14:00 órától testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13. - Önkormányzat hivatalos helyisége

Meghívó>>


Napirend előtt:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, a képviselő-testület által és a polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  


Napirendi pontok:

1. Mindszentkálla Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása, tájékoztatási kötelezettség
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  melléklet >>  melléklet >> 

2. Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>  melléklet >>  melléklet >> 

3. Napelemes kandeláberek telepítésére adott árajánlatok megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>  melléklet >> 

4. Tapolca, Nyárfa u. 3. szám alatti, 1538/15. hrsz.-ú ingatlan adásvételi eljárásához kapcsolódó elővásárlási jog megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>  melléklet >> 

5. Önkormányzati ingatlanok értékesítésének megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >> 

6. Alapítványok és egyesületek 2023. évi támogatás elszámolása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  melléklet >> 

7. Alapítványok és egyesületek 2024. évi támogatási kérelme
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  melléklet >> 

8. Ebrendészeti beszámoló 2023. évről
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  melléklet >> 


Mindszentkálla, 2024. 03. 14.

Tisztelettel:

Csombó Zoltán
polgármester