2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2024. február 14. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 14. (szerda) 14:10 órától testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13. - Önkormányzat hivatalos helyisége

Meghívó>>


Napirend előtt:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, a képviselő-testület által és a polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  


Napirendi pontok:

1. Mindszentkálla Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >>  melléklet >>  melléklet >> 

2. Beszámoló a Káli-medence Idősek Otthona 2023. évi feladatellátásáról, tevékenysé-géről, a Káli-medence Idősek Otthonában végzett szakmai munka eredményességének fenntartói értékelése
Előterjesztő: Léberné Kis-Tóth Diána intézményvezető
Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  

3. Napelemes kandelláberek telepítésére adott árajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  

4. Önkormányzati ingatlanokra érkezett vételi szándék megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>  

5. Várakozóhelyek biztosítása ellenértékének meghatározásáról
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>  

6. Mindszentkálla, Petőfi u. 13. szám alatti közösségi színtér bérleti díj felülvizsgálata
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >> 

7. 2024. évi rendezvényterv
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  

8. Mindszentkálla Község Önkormányzatának 2024. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  

9. Alapítványok, egyesületek 2022-2023. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >>  melléklet >> 

10. Mindszentkálla Község Önkormányzata falugondnoki szolgálatának továbbképzési terve
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  

11. Mindszentkálla Értéktár Bizottság 2023. évi beszámolója
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  

12. Ebrendészeti feladatok ellátása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >> 

13. Beszámoló a képviselő-testület tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Szép László Sándor elnök előterjesztés >>  


Mindszentkálla, 2024. 02. 09.

Tisztelettel:

Csombó Zoltán
polgármester