2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2023. november 22. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. november 22. (szerda) 14:00 órától testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13. - Önkormányzat hivatalos helyisége

Meghívó>>


Napirend előtt:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, a képviselő-testület által és a polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  


Napirendi pontok:

1. Mindszentkálla Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosítása, tájékoztatási kötelezettség
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >> 

2. Vagyonrendelet módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >> 

3. Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 10/2004. (VI.21.) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >> 

4. Mindszentkálla, Levendula út 11. szám alatti ingatlanra érkezett vételi szándék megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >> 

5. Helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >> 

6. Alapítványok és egyesületek támogatási elszámolása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >> 

7. Alapítványok és egyesületek támogatási kérelme
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >> 

8. Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >> 

9. Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás Társulási megállapodásának módosítása
előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >> 

10. Belső ellenőrzési terv 2024. évre
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >> 

11. A 2024. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >> 


Zárt ülésen:

1. Helyi kitüntetések és elismerő címek adományozása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester


Mindszentkálla, 2023. 11. 17.

Tisztelettel:

Csombó Zoltán
polgármester