2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2023. szeptember 26. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. szeptember 26. (kedd) 14:00 órától testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13. - Önkormányzat hivatalos helyisége

Meghívó>>


Napirend előtt:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, a képviselő-testület által és a polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  


Napirendi pontok:

1. Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet védelméről szóló 12/2015. (XI. 27.) rendelet módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >> 

2. A szociális célú tűzifa juttatásról szóló 10/2020. (XI.10.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >> 

3. A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok előzetes véleményezése
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>    melléklet >>    melléklet >> 

4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évre, szabályzat módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>    melléklet >>    melléklet >>    melléklet >>    melléklet >>    melléklet >> 

5. A Káli-Medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézmény és a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal között kötött munkamegosztási megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>    melléklet >> 

6. Új településterv készítése során új beépítésre szánt területek kijelölése
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >> 

7. Zártkerti ingatlanok ivóvízhálózata bővítésének megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >> 


Zárt ülésen:

1. Promontor Consult Kft. kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester


Mindszentkálla, 2023. 09. 21.

Tisztelettel:

Csombó Zoltán
polgármester