2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2023. június 27. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. június 27. (kedd) 14:00 órától testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13. - Önkormányzat hivatalos helyisége

Meghívó>>


Napirend előtt:

Polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, a képviselő-testület által és a polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>  


Napirendi pontok:

1. Mindszentkálla Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete módosítása, tájékoztatási kötelezettség
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>    melléklet >>    melléklet >>  

2. Káli-Medence Idősek Otthona Mindszentkálla szabályzatainak elfogadása (Szakmai Program, Házirend, SZMSZ)
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>    melléklet >>    melléklet >>    melléklet >>    melléklet >>  

3. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>    melléklet >>

4. Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>    melléklet >>    melléklet >>  

5. Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és közterületek tisztántartásáról szóló 10/2004. (VI.21.) rendelet módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  

6. Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 9/2008. (VI.6.) rendelet módosításának ismételt megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  

7. Hybrid Art Management Kft. parkolóhely biztosítására vonatkozó kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  


Mindszentkálla, 2023. 06. 22.

Tisztelettel:

Csombó Zoltán
polgármester