2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2023. május 23. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. május 23. (kedd) 14:00 órától testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13. - Önkormányzat hivatalos helyisége

Meghívó>>


Napirend előtt:

Polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, a képviselő-testület által és a polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>  


Napirendi pontok:

1. Közrendvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  

2. Mindszentkálla Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>    melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >> 

3. Jelentés az Önkormányzatot érintő Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály 2022. évi kincstári ellenőrzéséről
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>    melléklet >>   melléklet >>   melléklet >> 

4. Jelentés az Önkormányzatot érintő 2022. évi ellenőrzésekről
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>    melléklet >> 

5. Magyar Falu Program keretében állami ingatlanok felajánlása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>    melléklet >>   melléklet >> 

6. Önkormányzati ingatlanokra érkezett vételi szándék megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  

7. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2022. évi átfogó értékelése
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>    melléklet >>   melléklet >> 

8. Alapítványok és egyesületek támogatási kérelme
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>    melléklet >> 

9. Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 9/2008. (VI.6.) rendelet módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  

10. A közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről szóló 9/2013. (V.27.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  

11. Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet védelméről szóló 12/2015. (XI. 27.) rendelet módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  

12. Temetői díjak felülvizsgálata, a temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  

13. Kálberry Kft. részére parkolóhely biztosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  

14 Háziorvosi beszámoló 2022. évről
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>  

15. Falugondnok beszámolója 2022. évről
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  

16. Beszámoló az Önkormányzat részvételével működő társulások 2022. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  

17. 2022. évi rendezvények elszámolása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  


Mindszentkálla, 2023. 05. 18.

Tisztelettel:

Csombó Zoltán
polgármester