2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2022. november 29. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. november 29. (kedd) 14:00 órától testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13. - Önkormányzat hivatalos helyisége

Meghívó>>Napirend előtt:

Polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, a képviselő-testület által és a polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >> 


Napirendi pontok:

1. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosítása, tájékoztatási kötelezettség
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  melléklet >>  melléklet >> 

2. Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelete módosítása
előterjesztés >>  melléklet >> 

3. Káli-medence Idősek Otthona érdekképviseleti fórumába tag delegálása
előterjesztés >>  melléklet >> 

4. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása
előterjesztés >> 

5. Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >> 

6. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >> 

7. A nem közművel összegyűjtött szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása, a feladat ellátását szabályozó önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >> 

8. Polgármester jutalmazása
Előterjesztő: Németh László István alpolgármester előterjesztés >> 

9. A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  melléklet >> 

10. Belső ellenőrzési terv 2023. évre
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  melléklet >> 

11. A 2023. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  melléklet >> 


Zárt ülésen:

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

2. Helyi kitüntetések és elismerő címek adományozása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester


Mindszentkálla, 2022. 11. 24.

Tisztelettel:

Csombó Zoltán
polgármester