2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2022. június 28. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. június 28. (kedd) 14:00 órától testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13. - Önkormányzat hivatalos helyisége

Meghívó>>


Napirendi pontok:

1. Mindszentkálla Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  melléklet >>   melléklet >> 

2. A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>

3. Mindszentkálla község településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek elkészítése döntés kiegészítése
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>

4. Kálberry Kft. részére parkolóhely biztosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>

5. Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  melléklet >>   melléklet >> 

6. Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyása előterjesztés >>


Mindszentkálla, 2022. 06. 23.

Tisztelettel:

Csombó Zoltán
polgármester