2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2022. május 17. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. május 17. (kedd) 14:00 órától testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13. - Önkormányzat hivatalos helyisége

Meghívó>>

Napirend előtt:

Polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>


Napirendi pontok:

1. Közrendvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>

2. Mindszentkálla Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  melléklet >>   melléklet >>   melléklet >> 

3. Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  melléklet >> 

4. Mindszentkálla Község Önkormányzata részére közérdekű célra történt felajánlás felhasználásával kapcsolatos intézményi javaslat
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  melléklet >> 

5. A nem közművel összegyűjtött szennyvíz kezeléséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  melléklet >> 

6. Mindszentkálla község településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek elkészítésére árajánlat elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>

7. Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat benyújtása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  melléklet >>   melléklet >> 

8. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2021. évi átfogó értékelése
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  melléklet >>   melléklet >> 

9. Kulturális szakemberek továbbképzése
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  melléklet >>   melléklet >> 

10. A Mindszentkállai közösségi színtér 2022. évi szolgáltatási terve
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  melléklet >> 

11. Munkavédelmi feladatok ellátása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  melléklet >>   melléklet >> 

12. Alapítványok és egyesületek támogatási kérelme
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  melléklet >>   melléklet >>   melléklet >> 

13. Ebrendészeti feladatok ellátása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  melléklet >> 

14. Falugondnok beszámolója 2021. évről
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>

15. Beszámoló az Önkormányzat részvételével működő társulások 2021. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>

16. Gépjármű üzemeltetési szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>

17. Jelentés az Önkormányzatot érintő 2021. évi ellenőrzésekről
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  melléklet >> 

18. 2021. évi rendezvények elszámolása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>


Mindszentkálla, 2022. 05. 12.

Tisztelettel:

Csombó Zoltán
polgármester