2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2022. február 22. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. február 22. (kedd) 14:00 órától testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13. - Önkormányzat hivatalos helyisége

Meghívó>>

Napirend előtt:

Polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>


Napirendi pontok:

1. Mindszentkálla Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

2. Tájékoztatás az intézményi térítési díj felülvizsgálatról
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>

3. Beszámoló a Káli-medence Idősek Otthona 2021. évi feladatellátásáról, tevékenysé-géről, a Káli-medence Idősek Otthonában végzett szakmai munka eredményességének fenntartói értékelése
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>

4. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 10/2004. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet módosításának elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >>

5. A közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetményalapjáról szóló 9/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>

6. Mindszentkálla, 358. hrsz.-ú helyi közút forgalmi rendjének megváltoztatása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>

7. Mindszentkálla, 701. hrsz.-ú önkormányzati ingatlan értékesítése
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>

8. A településkép védelméről szóló 18/2017. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>

9. Alapítványok, egyesületek 2020. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >> melléklet >>

10. Mindszentkálla Község Önkormányzata falugondnoki szolgálatának továbbképzési terve
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>

11. Mindszentkálla Község Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>

12. 2022. évi rendezvényterv
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>

13. Mindszentkálla Értéktár Bizottság 2021. évi beszámolója
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>

14. Mindszentkállai Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>


Mindszentkálla, 2022. 02. 17.

Tisztelettel:

Csombó Zoltán
polgármester