2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2021. november 29. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. november 29. (hétfő) 14:00 órától testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13. - Önkormányzat hivatalos helyisége.

Meghívó>>

Napirendi előtt:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>


Napirendi pontok:

1. A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosítása, tájékoztatási kötelezettség
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>

2. ÁSZ ellenőrzése során feltárt hiányosságok pótlása a Káli Medence Idősek otthona intézménynél
Előterjesztő: Léberné Kis-Tóth Diána intézményvezető előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>

3. Önkormányzati rendelet megalkotásának elmulasztásával kapcsolatos törvényességi felhívás
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >>

4. A településkép védelméről szóló 18/2017. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>

5. Mindszentkálla, 640/9., 648/3., 648/1., 701. hrsz.-ú önkormányzati ingatlanokra vonatkozó vételi szándék megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>

6. A nem közművel összegyűjtött szennyvíz kezelésére kiírt pályázat elbírálása, közszolgáltatási szerződés kötése, a feladat ellátását szabályozó önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>

7. Belső ellenőrzési terv 2022. évre
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>

8. A 2022. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >>


Zárt ülésen:

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester


Mindszentkálla, 2021. 11. 25.

Tisztelettel:

Csombó Zoltán
polgármester