2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2021. november 04. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. november 04. ((csütörtök) ) 16:30 órától testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13. - Önkormányzat hivatalos helyisége.

Meghívó>>

Napirendi pontok:

1. Mindszentkálla, 358. hrsz.-ú ingatlanon közvilágítás tervezése, kivitelezése
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>

2. 75. sz. Köveskál szennyvízelvezető víziközmű rendszer 2021.-2035. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terve felújítási-pótlási tervrész módosításának elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>


Mindszentkálla, 2021. 11. 04.

Tisztelettel:

Csombó Zoltán
polgármester