2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2021. augusztus 24. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. augusztus 24. (kedd) 16:00 órától rendkívüli testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13. - Önkormányzat hivatalos helyisége.

Meghívó>>

Napirendi pontok:

1. Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat benyújtása
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>  

2. Ivóvíz víziközmű-szolgáltatás 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>  

3. Víziközmű szolgáltatás (szennyvízelvezetés-, és tisztítás) 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>   melléklet >>    melléklet >>     melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>  

4. Mindszentkálla, 302. hrsz.-ú út felújítására vonatkozó árajánlatok megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >>    melléklet >>     melléklet >>


Mindszentkálla, 2021. 08. 19.

Tisztelettel:

Csombó Zoltán
polgármester