2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2020. szeptember 24. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. szeptember 24. (csütörtök) 13:30 órától testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13. - Önkormányzat hivatalos helyisége.

Meghívó>>

Napirend előtt:

Polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület és polgármester által hozott határozatokról
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>


Napirendi pontok:

1. Közrendvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>

2. Mindszentkálla zártkerti útfelújítás támogatására beérkezett kérelem megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >>

3. A 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 20.) rendelet módosítása, tájékoztatási kötelezettség
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>

4. Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézmény beszámolója a 2019. évben végzett tevékenységről
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>

5. Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>

6. A környezetvédelemről szóló és a közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>

7. Közművelődési rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>

8. Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2021. évre
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>

9. A falugondnok beszámolója 2019. évről
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>

10. Háziorvos beszámolója 2019. évről
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>

11. Beszámoló az Önkormányzat részvételével működő társulások 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>

12. Alapítványok, egyesületek 2019. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >>

13. Alapítványok és Egyesületek 2020. évi támogatási kérelme
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>  melléklet >>   melléklet >>

14. Mindszentkálla, 640/9., 648/3., 648/1. hrsz.-ú önkormányzati ingatlanokra vonatkozó vételi szándék megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>


Mindszentkálla, 2020. 09. 18.

Tisztelettel:

Csombó Zoltán
polgármester