2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2020. július 24. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 24. (péntek) 08:00 órától testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13. - Önkormányzat hivatalos helyisége.

Meghívó>>

Napirendi pontok:

1. Mindszentkálla község településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek elkészítése
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>  

2. Mindszentkálla, 640/9., 648/3., 648/1. hrsz.-ú önkormányzati ingatlanokra vonatkozó vételi szándék megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>   melléklet >>  

3. Mindszentkálla, 199/2. hrsz. ingatlan vonatkozásában használati és szolgalmi jog megállapodás megkötése
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>   melléklet >>  


Mindszentkálla, 2020. 07. 22.

Tisztelettel:

Csombó Zoltán
polgármester