2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2020. február 12. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 12. (szerda) 14:00 órától testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13. - Önkormányzat hivatalos helyisége.

Meghívó>>

Napirend előtt:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>

Napirendi pontok:

1. A 2020. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>  

2. Mindszentkálla Község Önkormányzata szociális rendelete módosítása, a Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézményi térítési díjának meghatározása
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>   melléklet >>  

3. Káli-Medence Idősek Otthona Mindszentkálla szakmai program módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>  

4. Tájékoztatás a 2018-2019. évben végzett intézmény felújítás-karbantartási munkálatairól
Előterjesztő: Kis-Tóth Diána intézményvezető előterjesztés >>  

5. Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 13/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>  

6. Mindszentkálla Község Önkormányzata a közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>  

7. Döntéshozatal a díjköteles közművelődési szolgáltatások köréről és a díjak mértékéről
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>  

8. Gazdasági program elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>   melléklet >>  

9. 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>  

10. 2020. évi rendezvényterv
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>  

11. 2020. évi belső ellenőrzési feladatok ellátása
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>  

12. Általános Iskolai felvételi körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>   melléklet >>  

13. Mindszentkálla Község Önkormányzata falugondnoki szolgálatának továbbképzési terve
Előterjesztő: Németh László István, polgármester előterjesztés >>  

14. Települési Értéktár Bizottság beszámolója
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>  

15. Mindszentkálla 391/2. helyrajzi számú ingatlan meghatározott részének elbirtoklása
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>  

16. Mindszentkálla, 1194. hrsz.-ú önkormányzati ingatlanra vonatkozó vételi szándék megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>  

17. A Levendula út 11. szám alatti lakás bérleti szerződésének megújítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>    melléklet >>  

18. Alapítványok, egyesületek 2019. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>   melléklet >>  

19. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat 2020. évi támogatás kérése (nyári táboroztatás)
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>   melléklet >>  

20. Köveskál és Térsége Óvoda Társulás, Társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>   melléklet >>    melléklet >>  

21. Köveskál Község Önkormányzat Képviselő-testületének az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 9/2013.(VIII.14.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>  

22. Káli Kapocs előtti közterület használata
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester


Mindszentkálla, 2020. 02. 07.

Tisztelettel:

Csombó Zoltán
polgármester