2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ünnepélyes alakuló ülése

2019. október 21. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 21. (hétfő) 16:00 órától testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Faluház

Meghívó>>

Napirendi pontok:

1. A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről

2. Önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevél és esküokmányok átadása

3. Polgármester eskütétele, megbízólevél és esküokmány átadása

4. Polgármesteri program ismertetése előterjesztés >>  

5. Ügyrendi Bizottság megválasztása előterjesztés >>  

6. Alpolgármester megválasztása, eskütétele előterjesztés >>  

7. Polgármester, Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása előterjesztés >>  

8. A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosítása előterjesztés >>  

9. Képviselői tiszteletdíjak meghatározása előterjesztés >>  

10. A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól előterjesztés >>  

11. Polgármester munkarendjének meghatározása előterjesztés >>  

12. Tájékoztatások (gazdasági program, feladatátvállalás, összeférhetetlenségi szabályok, vagyonnyilatkozat-tétel) előterjesztés >>  

13. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása előterjesztés >>  


Mindszentkálla, 2019. 10. 16.

Tisztelettel:

Csombó Zoltán
polgármester