2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2019. augusztus 27. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 27. (kedd) 08:30 órától rendkívüli testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13. - Önkormányzat hivatalos helyisége.

Meghívó>>

Napirendi pontok:

1. Mindszentkálla Község Önkormányzata településkép védelméről szóló 18/2017. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester előterjesztés >>    melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>

2. Ivóvíz víziközmű-szolgáltatás 2020-2034. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
előterjesztés >>
   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>

3. Víziközmű szolgáltatás (szennyvízelvezetés-, és tisztítás) 2020.-2034. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása
Előterjesztő: Németh László István polgármester előterjesztés >>    melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>

4. Mindszentkálla Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében Ravatalozó felújítás és bővítése pályázat árajánlatainak elfogadása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester előterjesztés >>  

5. Mindszentkálla Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében Ravatalozó felújítás és bővítése és Eszközbeszerzés pályázata
Előterjesztő: Németh László István, polgármester előterjesztés >>  

6. Mindszentkálla, 199/2. hrsz. ingatlan vonatkozásában használati és szolgalmi jog megállapodás megkötése
Előterjesztő: Németh László István, polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>

7. Mindszentkálla, 391/2. hrsz.-ú ingatlanrészének vételi szándéka
Előterjesztő: Németh László István, polgármester előterjesztés >>    melléklet >>

8. Mindszentkálla 631. helyrajzi számú ingatlan elbirtoklása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester előterjesztés >>    melléklet >>   melléklet >>

9. Mindszentkálla Jövőjéért Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötése
Előterjesztő: Németh László István polgármester előterjesztés >>    melléklet >>   melléklet >>

10. Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztása
Előterjesztő: Németh László István polgármester előterjesztés >>  


Mindszentkálla, 2019. 08. 22.

Tisztelettel:

Németh László István
polgármester