2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2018. augusztus 29. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését 2018. augusztus 29. 08:00 órára hívom össze.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13. - Önkormányzat hivatalos helyisége.

Meghívó>>

Napirendi pontok:

1. Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat benyújtása
Előterjesztő: Németh László István polgármester előterjesztés >>  melléklet >>  

2. Víziközmű szolgáltatás 2019-2033. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása
Előterjesztő: Németh László István polgármester előterjesztés >>  melléklet >>  melléklet >>  melléklet >>  

3. A házi szennyvízátemelők villamos energia ellátása
Előterjesztő: Németh László István polgármester előterjesztés >>  melléklet >>  melléklet >>  

4. Védőnői Feladatok ellátására Egészségügyi Feladat Ellátási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Németh László István polgármester előterjesztés >>  melléklet >>  melléklet >>  

5. Törvényességi felhívás
Előterjesztő: Németh László István polgármester előterjesztés >>  melléklet >>  


Mindszentkálla, 2018. 08. 24.

Tisztelettel:

Németh László István
polgármester