2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2018. május 23. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülését 2018. május 23. 16:00 órára hívom össze.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13. - Önkormányzat hivatalos helyisége.

Meghívó>>

Napirend előtt:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Németh László István, polgármester előterjesztés >>

Napirendi pontok:


1. Közrendvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Németh László István polgármester előterjesztés >>

2. A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester előterjesztés >>  melléklet >>  melléklet >>  melléklet >>

3. A 2017. évi zárszámadás elfogadása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester előterjesztés >>  melléklet >>  melléklet >>  melléklet >>  melléklet >>

4. Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester előterjesztés >>

5. Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézmény beszámolója a 2017. évben végzett tevékenységről
Előterjesztő: Németh László István, polgármester előterjesztés >>

6. Mindszentkálla község teljes közigazgatási területére vonatkozó súlykorlátozás bevezetése
Előterjesztő: Németh László István polgármester előterjesztés >>  melléklet >>

7. Mindszentkálla településen sebességkorlátozás bevezetése
Előterjesztő: Németh László István polgármester előterjesztés >>

8. Mindszentkálla, 406. hrsz.-ú kivett közterület kimérés ügye
Előterjesztő: Németh László István polgármester előterjesztés >>  melléklet >>

9. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Németh László István polgármester előterjesztés >>  melléklet >>

10. Önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése a 2017. évről
Előterjesztő: Németh László István, polgármester előterjesztés >>  melléklet >>  melléklet >>

11. A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Németh László István, polgármester előterjesztés >>

12. A falugondnok beszámolója 2017. évről
Előterjesztő: Németh László István, polgármester előterjesztés >>  melléklet >>

13. Háziorvos beszámolója 2017. évről
Előterjesztő: Németh László István polgármester előterjesztés >>

14. 2017. évi rendezvények elszámolása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester előterjesztés >>

15. Jelentés az Önkormányzatot érintő 2017. évi ellenőrzésekről
Előterjesztő: Németh László István, polgármester előterjesztés >>  melléklet >>

16. Beszámoló az Önkormányzat részvételével működő társulások 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Németh László István, polgármester előterjesztés >>

17. Település parkolási rendje
Előterjesztő: Németh László István, polgármester


Mindszentkálla, 2018. 05. 18.

Tisztelettel:

Németh László István
polgármester