2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2017. október 11. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyilvános ülését 2017. október 11. 14:00 órára hívom össze.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Faluház

Meghívó>>

Napirendi pontok:

1. A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója az időközi polgármester választás eredményéről
Előterjesztő: Kovács Kitti Választási Bizottság Elnöke

2. A polgármester eskütétele, megbízó levél és esküokmány átadása
Előterjesztő: Kovács Kitti Választási Bizottság Elnöke

3. Csombó Zoltán Képviselő eskü tétele, megbízó levél és esküokmány átadása.
Előterjesztő: Kovács Kitti Választási Bizottság Elnöke
Németh László István polgármester

4. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele, esküokmány átadása
Előterjesztő: Németh László István polgármester előterjesztés >>

5. A polgármester tiszteletdíjának megállapítása, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Németh László István polgármester előterjesztés >>

6. A polgármester munkarendjének meghatározása
Előterjesztő: Németh László István polgármester előterjesztés >>


Mindszentkálla, 2017. 10. 09.

Tisztelettel:

Németh László István
polgármester