2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2017. szeptember 20. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülését 2017. szeptember 20. 14:00 órára hívom össze.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13.- Önkormányzat hivatalos helyisége.

Meghívó>>

Napirend előtt:

1. Alpolgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Németh László, alpolgármester előterjesztés >>  

Napirendi pontok:

1. A 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Németh László, alpolgármester előterjesztés >>   melléklet >>  melléklet >>  melléklet >> 

2. Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézmény beszámolója a 2016. évben végzett munkáról, a 2016. évben végzett szakmai munka eredményességének fenntartói értékelése
Előterjesztő: Németh László, alpolgármester előterjesztés >>  

3. Háziorvos beszámolója a 2016. évben végzett tevékenységről
Előterjesztő: Németh László, alpolgármester előterjesztés >>  

4. Mindszentkálla Települési Értéktár Bizottság beszámolója
Előterjesztő: Németh László, alpolgármester előterjesztés >>  

5. Tájékoztató a temetővel kapcsolatos ellenőrzésről
Előterjesztő: Németh László, alpolgármester előterjesztés >>  

6. A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Németh László, alpolgármester előterjesztés >>  

7. Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2018. évre
Előterjesztő: Németh László, alpolgármester előterjesztés >>   melléklet >>  melléklet >> 

8. Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása víziközmű szolgáltatásra vonatkozóan 2018-2032. évekre
Előterjesztő: Németh László, alpolgármester előterjesztés >>   melléklet >>  melléklet >>  melléklet >>  melléklet >>  melléklet >>  melléklet >>  melléklet >>  melléklet >>  melléklet >>  melléklet >>  melléklet >> 

9. Mindszentkálla, 637/1 hrsz.-ú ingatlanon található esővíz-elvezető árok rekonstrukciója
Előterjesztő: Németh László, alpolgármester előterjesztés >>   melléklet >> 

10. Mindszentkálla, Jókai utcai esővíz-elvezető árok kiépítéséhez támogatás felajánlása
Előterjesztő: Németh László, alpolgármester előterjesztés >>   melléklet >>  melléklet >>  melléklet >> 

11. Vegyes ügyek


Mindszentkálla, 2017. 09. 14.

Tisztelettel:

Németh László
alpolgármester