2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2017. május 03. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülését 2017. május 03. 15:00 órára hívom össze.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13.- Önkormányzat hivatalos helyisége.

Meghívó>>

Napirend előtt:

Polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról.
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

Napirendi pontok:

1. Közrendvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Keszler Gyula polgármester előterjesztés >>

2. A 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >>  melléklet >>  melléklet >> 

3. A 2016. évi zárszámadás elfogadása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >>  melléklet >>  melléklet >>  melléklet >> 

4. Anyakönyvi rendelet megtárgyalása előterjesztés >>

5. A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

6. Képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

7. A falugondnok beszámolója
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

8. Beszámoló az Önkormányzat részvételével működő társulások 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

9. Önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése a 2016. évről
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >>  melléklet >> 

10. 2016. évi rendezvények elszámolása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

11. A Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >>  melléklet >> 

12. Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésére meghatalmazása adása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >>  melléklet >>  melléklet >>  melléklet >>  melléklet >>  melléklet >>  melléklet >>  melléklet >>  melléklet >>  melléklet >>  melléklet >>  melléklet >>  melléklet >> 

13. Mindszentkálla önkormányzati tulajdonú ingatlanokra érkezett vételi szándék elbírálása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >>  melléklet >>  melléklet >> 

14. Megállapodás kötése a Szentbékkálla ivóvízellátó víziközmű rendszer vonatkozásában
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >> 

15. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése vonatkozásában a közszolgáltatótól érkezett kérelem elbírálása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >> 

16. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

17. Mindszentkálla 199/5. hrsz-ú ingatlan használati megosztása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >> 

18. Jelentés az Önkormányzatot érintő 2016. évi ellenőrzésekről
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >> 

19. Főépítészi feladatok ellátására vonatkozó ajánlat elfogadása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >> 

20. Mindszenti találkozó
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>


Zárt ülésen:

1. Települési támogatási kérelmek elbírálása


Mindszentkálla, 2017. 04. 27.

Tisztelettel:

Keszler Gyula
polgármester