2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2017. február 22. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülését 2017. február 22. 16:00 órára hívom össze.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13.- Önkormányzat hivatalos helyisége.

Meghívó>>

Napirend előtt:

Polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról.
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

Napirendi pontok:

1. A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

2. Polgármesteri, alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

3. Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla házirendjének és szakmai programjának elfogadása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

4. Mindszentkálla Község Önkormányzata szociális rendelete módosítása, a Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézményi térítési díjának meghatározása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

5. 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

6. 2017. évi rendezvényterv
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

7. Mindszentkálla Község Önkormányzata falugondnoki szolgálatának továbbképzési terve
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

8. Települési Értéktár Bizottság beszámolója
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

9. Településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök elkészítésére tett ajánlat elfogadása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

10.Településképi Arculati Kézikönyv, valamint Településképi rendelet megalkotása, valamint a Balaton törvény 2017. évi felülvizsgálata
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

11. Mindszentkálla önkormányzati tulajdonú ingatlanokra érkezett vételi szándék elbírálása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >>

12. Mindszentkálla Község Önkormányzata közterületek használatáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Keszler Gyula polgármester előterjesztés >>

13. Köveskál Község Önkormányzat Képviselő-testületének az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 9/2013.(VIII.14.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

14. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjának meghatározása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

15. Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete támogatási kérelme előterjesztés >>

16. Vegyes ügyek


Zárt ülésen:

1. Települési támogatási kérelmek elbírálása


Mindszentkálla, 2017. 02. 17.

Tisztelettel:

Keszler Gyula
polgármester