2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2016. november 23. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülését 2016. november 23. 16:00 órára hívom össze.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13.- Önkormányzat hivatalos helyisége.

Meghívó>>

Napirend előtt:

Polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról.
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

Napirendi pontok:

1. A 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Keszler Gyula polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

2. A szociális célú tűzifa juttatásról önkormányzati rendelet alkotása
Előterjesztő: Keszler Gyula polgármester előterjesztés >>

3. Vagyonrendelet módosítása
Előterjesztő: Keszler Gyula polgármester előterjesztés >>

4. Mindszentkálla közterület használati díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Keszler Gyula polgármester előterjesztés >>

5. A Köveskál Védőnői Szolgálat működési engedély ügye
Előterjesztő: Keszler Gyula polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

6. A nem közművel összegyűjtött szennyvízszállítási feladat ellátása 2017. 01. 01-től
Előterjesztő: Keszler Gyula polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >>

7. Mindszentkálla önkormányzati tulajdonú ingatlanokra érkezett vételi szándék elbírálása
Előterjesztő: Keszler Gyula polgármester előterjesztés >> melléklet >>

8. A 2017. évi belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: Keszler Gyula polgármester előterjesztés >>

9. A 2017. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Keszler Gyula polgármester előterjesztés >> melléklet >>

10. Vegyes ügyek
melléklet >>


Zárt ülésen:

1. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat értékelése
Előterjesztő: Keszler Gyula polgármester

2. Települési támogatási kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester


Mindszentkálla, 2016. 11. 18.

Tisztelettel:

Keszler Gyula
polgármester