2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2016. szeptember 23. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyilvános ülését 2016. szeptember 23. 16:00 órára hívom össze.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13.- Önkormányzat hivatalos helyisége.

Meghívó>>

Napirend előtt:

Polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról.
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

Napirendi pontok:

1. A 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

2. Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézmény beszámolója a 2015. évben végzett munkáról, a 2015. évben végzett szakmai munka eredményességének fenntartói értékelése
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >>

3. Mindszentkálla Értéktár Bizottság beszámolója
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

4. Háziorvos beszámolója a 2015. évben végzett tevékenységről
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

5. Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázat benyújtása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >>

6. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >>

7. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >>

8. A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

9. Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

10. Településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök elkészítésére tett árajánlat elfogadása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

11. Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2017. évre
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>


Zárt ülésen:

1.) Települési támogatási kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester


Mindszentkálla, 2016. 09. 16.

Tisztelettel:

Keszler Gyula
polgármester