2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2016. május 11. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülését 2016. május 11. (szerda) 16.00 órára hívom össze.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13.- Önkormányzat hivatalos helyisége.

Meghívó>>

Napirend előtt:

Polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

Napirendi pontok:

1.) Közrendvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

2.) 2015. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

3.) Mindszentkálla Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

4.) Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézményvezetői állásra érkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

5.) Jelentés az Önkormányzatot érintő 2015. évi ellenőrzésekről
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >>

6.) A falugondnok beszámolója
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

7.) Beszámoló az Önkormányzat részvételével működő társulások 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

8.) Önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése a 2015. évről
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >>

9.) Tájékoztatás a gyermekétkeztetés rendszerének átalakítása, különösen a szünidei gyermekétkeztetés bevezetésére tekintettel
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

10.) A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

11.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >>

12.) Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának előkészítése
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >>

13.) A település közösségi színtereinek használati szabályzata, házirendje
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >>

14.) Törvényességi felhívás megtárgyalás az építésügyi tárgyú rendeletek hiánya okán
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >>

15.) Gördülő Fejlesztési Terv elkészítése
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

16.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos támogatási igénylés benyújtása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >>

17.) Vegyes ügyek


Zárt ülésen:

1. ) Rendkívüli települési támogatás kérelem elbírálása


Mindszentkálla, 2016. 05. 06.

Tisztelettel:

Keszler Gyula
polgármester