2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2016. február 17. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülését 2016. február 17. (szerda) 16.00 órára hívom össze.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13.- Önkormányzat hivatalos helyisége.

Meghívó>>

Napirend előtt:

Polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

Napirendi pontok:

1. A 2016. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása
Előadó: Keszler Gyula, polgármester
előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

2. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelete módosítása
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

3. Mindszentkálla Község Önkormányzata szociális rendelete módosítása, a Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézményben alkalmazandó térítési díjának felülvizsgálata
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

4. Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézmény Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

5. 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

6. 2016. évi rendezvényterv
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

7. Mindszentkálla Község Önkormányzata falugondnoki szolgálatának továbbképzési terve
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

8. Települési Értéktár Bizottság beszámolója
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

9. Mindszentkálla 826. hrsz. ingatlanra érkezett vételi ajánlat
előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

10. Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület együttműködési megállapodás kérelme
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >>

11. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározása
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

12. Honlap működtetése
Előadó: Keszler Gyula, polgármester melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>


Zárt ülésen:

1. Települési támogatási kérelmek elbírálása

2. Rendkívüli települési támogatási kérelem elbírálása

3. Víziközmű tartozás megfizetésére részletfizetési kérelem elbírálása


Mindszentkálla, 2016. 02. 12.

Tisztelettel:

Keszler Gyula
polgármester