2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2015. november 18. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyilvános ülését 2015. november 18. 16:00 órára hívom össze.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13.- Önkormányzat hivatalos helyisége.

Meghívó >>

Napirend előtt:

Polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

Napirendi pontok:

1. A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete módosítása
Előadó: Keszler Gyula polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

2. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Keszler Gyula polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

3. A szociális célú tűzifa juttatásról önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Keszler Gyula polgármester előterjesztés >>

4. Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete környezetvédelmi tárgyú rendeletének megalkotása
Előadó: Keszler Gyula polgármester előterjesztés >> melléklet >>

5. Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet újra alkotása
Előadó: Keszler Gyula polgármester előterjesztés >> melléklet >>

6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatban érkezett pályázat elbírálása
Előadó: Keszler Gyula polgármester előterjesztés >> melléklet >>

7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Keszler Gyula polgármester előterjesztés >> melléklet >>

8. Az óvodában nyújtott étkeztetés térítési díjáról szóló 9/2013.(VIII.14.) önkormányzati rendelet véleményezése
Előadó: Keszler Gyula polgármester előterjesztés >>

9. Mindszentkálla 826. hrsz. ingatlanra vételi ajánlata
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

10. Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézményvezetői állásra ismételt pályázat kiírása
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >>

11. Stratégiai ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Keszler Gyula polgármester  előterjesztés >> melléklet >>

12. 2016. évi belső ellenőrzési terv
Előadó: Keszler Gyula polgármester előterjesztés >>

13. 2016. évi munkaterv elfogadása
Előadó: Keszler Gyula polgármester előterjesztés >> melléklet >>

14. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
Előadó: Keszler Gyula polgármester előterjesztés >> melléklet >>

Zárt ülésen:

1. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok értékelése
Előadó: Keszler Gyula polgármester


Mindszentkálla, 2015. 11. 11.

Tisztelettel:

Keszler Gyula
polgármester