2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2015. szeptember 23. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülését 2015. szeptember 23. 16:00 órára hívom össze.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13.- Önkormányzat hivatalos helyisége.

Meghívó >>

Napirend előtt:

Polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

Napirendi pontok:

1. A 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosítása
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

2. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 13/2013.(X.01.) önkormányzati rendelete módosítása
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

3. Intézményvezetői jogviszony megszüntetése, intézményvezetői állás meghirdetése
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >>

4. Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelési feladatok ellátásról szóló rendelet újra alkotása
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >>

5. Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázat benyújtása
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >>

6. Mindszentkálla Értéktár Bizottság beszámolója
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására pályázat újbóli kiírása
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >>

8. Ford Transit típusú gépjármű értékesítése
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >>

9. Vételi ajánlat a Mindszentkálla 826. hrsz-ú ingatlanra
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >>

10. A Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

11.A víziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

Ülésen felvett napirendi pontok:

12. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016-os évre
előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

13. Dohány-kiskereskedelmi tevékenység gyakorlásának kijelöléséről
előterjesztés >>

Zárt ülés

1. Települési támogatási kérelmek elbírálása
Előadó: Keszler Gyula polgármester


Mindszentkálla, 2015. 09. 18.

Tisztelettel:

Keszler Gyula
polgármester