2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2015. április 29. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülését 2015. április 29. 16.00 órára hívom össze.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13.- Önkormányzat hivatalos helyisége.

Meghívó >>

Napirend előtt:

Polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

Napirendi pontok:

1. 2014. évi költségvetés módosítása
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

2. A zárszámadásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

3. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

4. Közrendvédelmi beszámoló
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

5. A falugondnok beszámolója
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

6. Belső ellenőrzési jelentés
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

7. A polgármester beszámolója az Önkormányzat részvételével működő társulások 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Keszler Gyula, polgármester

8. A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >>

9. Mindszentkálla Község Önkormányzat Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciója
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >>

10. Gyermekvédelmi beszámoló
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >>

11. Mindszentkálla 4. hrsz-ú ingatlan hasznosítása
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >>

12. Vegyes ügyek
előterjesztés >>


Zárt ülés:

Települési támogatás kérelem elbírálása
Előadó: Keszler Gyula, polgármester


Mindszentkálla, 2015. 04. 24.

Tisztelettel:

Keszler Gyula
polgármester