2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2015. április 01. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülését 2015. április 01. 16.00 órára hívom össze.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13.- Önkormányzat hivatalos helyisége.

Meghívó>>

Napirend előtt:

Polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

Napirendi pontok:

1. Gazdasági program megalkotása
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >>

2. Gördülő Fejlesztési Terv elkészítéséről és a közös vagyonértékelésről szóló döntés meghozatala
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

3. Helyi Választási Bizottságba póttag válatszátsa
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

4. Mindszentkálla Község Önkormányzat szociális rendeletének módosítása, a Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézményben alkalmazandó intézményi térítési díj meghatározása
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >>

5. Káli-medence Idősek Otthona létszám bővítése
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >>

6. Vegyes ügyek


Zárt ülés:

Települési támogatás kérelem elbírálása
Előadó: Keszler Gyula, polgármester


Mindszentkálla, 2015. 03. 26.

Tisztelettel:

Keszler Gyula
polgármester