2024. június. 19, Gyárfás

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2015. február 18. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülését 2015. február 18. 16.00 órára hívom össze.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13.- Önkormányzat hivatalos helyisége.

Meghívó>>

Napirend előtt:

Polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

Napirendi pontok:

1.) A 2015. évi költségvetési rendelet elfogadása
Előadó: Keszler Gyula, polgármester
előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

2.) 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

3.) Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézmény térítési díjának felülvizsgálata
Előadó: Keszler Gyula, polgármester

4.) A temetőről és a temetkezésről szóló 11/2005. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >>

5.) Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet újra alkotása
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >>

6.) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására pályázat újbóli kiírása
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >>

7.) Tanács köz elnevezésű közterület átnevezése
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >>

8.) Települési Értéktár Bizottság beszámolója
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

9.) Megállapodás kötés a Veszprém Megyei Kormányhivatallal települési ügysegédi feladatok ellátására
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

10.) Kékkúti Ásványvíz Zrt. kérelme kúthasználati jog alapítására
Előadó: Keszler Gyula, polgármester

11.) Polgárőr Egyesület névhasználat iránti kérelme
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >>

12.) Veszprémi Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatás kérelme
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

13.) Mindszentkálla 4. hrsz-ú út hasznosítása
Előadó: Keszeler Gyula, polgármester előterjesztés >> melléklet >>

14.) Falugondnokok továbbképzési terve
Előadó: Keszler Gyula, polgármester előterjesztés >>

15.) Vegyes ügyek


Mindszentkálla, 2015. 02. 13.

Tisztelettel:

Keszler Gyula
polgármester