2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Hivatal feladatkörei

Tevékenységek

© 2014 - Mindszentkálla Község Önkormányzatának Közadatai - www.mindszentkalla.hu/kozadat/