2024. július. 12, Izabella

Mindszentkálla polgármesteri döntések előterjesztései

2021. évi döntések előterjesztései

A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése  | melléklet

A közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetményalapjáról

Mindszentkálla Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetése | melléklet  | melléklet

Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben

Mindszentkálla Község Önkormányzatának 2021. évi közbeszerzési terve

Költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség | melléklet

Kálberry Kft. parkolóhely igénylés kérelmének elbírálása

Mindszentkálla, 049. hrsz.-ú ingatlanon lévő ravatalozó felújítására vonatkozó árajánlatok elbírálása

Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézménnyel kapcsolatos döntések  | melléklet  | melléklet  | melléklet  | melléklet

Hozzájárulás Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és háziorvosi Ügyelet Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2020. (IV.3.) önkormányzati rendelete módosításához

A mindszentkállai közösségi színtér 2021. évi szolgáltatási terve  | melléklet  

Mindszentkálla Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül „A temetőben térköves közlekedési út készítése” tárgyú pályázata

Mindszentkálla Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül a Mindszentkálla belterület 302 hrsz.-ú út felújítása tárgyú pályázata

Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézményvezetői pályázati kiírása

Értékelés a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok 2020. évi ellátásáról | melléklet | melléklet

Mindszentkálla Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének 3 sz. módosítása  | melléklet | melléklet

Mindszentkálla Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadásának elfogadása  | melléklet | melléklet | melléklet

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő Testületének 2021. május 28-i előterjesztései

Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat támogatási kérelme | melléklet

Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet véleményezése

Jelentés az Önkormányzatot érintő 2020. évi ellenőrzésekről

A falugondnoki szolgáltatásról szóló rendelet felülvizsgálata

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelete felülvizsgálatáról

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása


2020. évi döntések előterjesztései

Temetői díjak felülvizsgálata

Elszámolás a 2019. évi rendezvényekről

Jelentés az Önkormányzatot érintő 2019. évi ellenőrzésekről  | melléklet

Mindszentkálla Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának elfogadása
melléklet  | melléklet  | melléklet  | melléklet  | melléklet

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelete módosítása  | melléklet  | melléklet  | melléklet  

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés első módosításának elfogadása

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi pénzmaradványának elfogadása

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés negyedik módosításának elfogadása

Értékelés a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok 2019. évi ellátásáról  | melléklet  | melléklet  

Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme  | melléklet  | melléklet  

A Mindszentkálla, 1194. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésével kapcsolatos változás

Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében a Mindszentkálla 358 hrsz-ú út felújítására

Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében a háziorvosi rendelőbe orvosi eszközök beszerzésére

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Balaton felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2020. (IV. 3.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Mindszentkálla, 1194. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

A szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak véleményezéséről

2020. november 09-i polgármesteri döntések előterjesztései

Mindszentkálla településkép védelmi rendelet módosítására vonatkozó kérelem és melléklete

Mindszentkálla Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének 2 sz. módosítása, tájékoztatási kötelezettség  | melléklet  | melléklet  | melléklet

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

2021. évi belső ellenőrzési terv

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése